C&N Tanimex - Hoạt động mùa COVID - 19 – C&N*

C&N Tanimex - Hoạt động mùa COVID - 19

C&N vẫn đều đặn nhập nguyên liệu, sản xuất, chế biến và đóng gói thành phẩm.

Cảm ơn tất cả anh chị em công nhân viên đã hăng hái làm việc và cùng nhau bước qua mùa dịch COVID-19.

Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ C&N nhất là trong giai đoạn nhiều biến động này.