Ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng! – C&N*

Ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng!

Đội ngũ công nhân Tanimex-LA bận rộn đầu tuần cho hàng xuất. Mệt nhưng vui!
Còn đầu tuần của quý vị thì thế nào ạ? Chúc mọi người có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng.