Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 10 – C&N*

Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 10

Những dự án hay sự kiện nào mà ông nghĩ là quan trọng và tiêu biểu mà VINACAS đã thực hiện?

Theo tôi, những dự án quan trọng mà VINACAS đã thực hiện trong thời gian này là:

1. Chương trình trồng điều phủ xanh đất trống, đồi núi trọc do Chính Phủ phát động vào năm 1990. Đây là chương trình quốc gia được Chính Phủ đề ra với 2 mục tiêu rõ ràng. Một là góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc chống sói lỡ đất vào mùa mưa bão. Hai là cải thiện môi trường và cải tiện đời sống cho bà con nông dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số.

2. Quyết Định 120 trong ngày 17/09/1999 về việc Chính Phủ phê duyệt mục tiêu phát triển ngành điều Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 và tầm nhìn đến 2020. Đây là quyết định mang tính định hướng chiến lược đầu tiên của Chính Phủ về ngành điều theo định hướng của VINACAS. Nội dung, mục tiêu của quyết định này cho thấy còn khiêm tốn nhưng rõ ràng là đã mở ra hướng sản xuất kinh doanh mới cho ngành điều đó là: Đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu song song với việc tăng năng suất cây trồng.

3. Dự án mang mã số KC07/DA13/08-10 do tôi làm chủ nhiệm. Mục tiêu “Hoàn thiện công nghệ, thiết bị chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều, máy bóc vỏ lụa nhân điều”. Đây là dự án khoa học cấp Nhà Nước đầu tiên do VINACAS chủ trì. Dự án này đã đặc biệt thành công vì đã làm tăng năng suất trong nhân chế biến lên tới trên 10 lần. Theo như đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành nông nghiệp Việt Nam, đây là cuộc cách mạng thật sự về khoa học trong ngành điều, nó tạo nên cú hích thật sự để ngành điều từ chế biến thủ công sang chế biến bằng phương pháp cơ khí hóa và tự động hóa.

4. Lễ hội Quả Điều Vàng tháng 3/2010, do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước tổ chức, VINACAS là đơn vị phối hợp. Lễ hội đã thu hút rất đông sự quan tâm của bà con nông dân trồng điều, các nhà máy của giới truyền thông, nguyên thủ quốc gia, quan chức cao cấp của Việt Nam, Campuchia, Lào, INC… thành công của lễ hội đã mang lại cho Việt Nam vị thế mới trong ngành quả hạt quốc tế.

5. Dự án “Giá Trị Điều Việt Nam” được VINACAS phát động năm 2014. Đây là dự án nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của hạt điều Bình Phước. Kết quả nghiên cứu đã thực sự tạo nên ấn tượng về dinh dưỡng hạt điều với người tiêu dùng. Qua đó đã làm tăng nhu cầu tiêu dùng điều ở trong nước, đẩy mạnh chế biến sâu.
6. Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển điều ở Campuchia theo đề xuất của Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Campuchia. Đây là dự án nhằm đưa Campuchia trở thành quốc gia sản xuất điều lớn của thế giới với 500 ngàn ha cây điều, sản lượng 1 triệu tấn hạt vào năm 2030.

7. Hợp tác thương mại về điều giữa Việt Nam và một số nước Tây Phi. Đây là những thỏa thuận song phương và đa phương nhằm cải thiện nguồn cung điều thô cho Việt Nam, đề ra các nguyên tắc giải quyết các tranh chấp, cũng như những thỏa thuận về t/c hạt điều thô nhập khẩu vào Việt Nam. Một số hợp tác khi triển khai có khó khăn những bước đầu và đang dần dần đi vào nề nếp.