Về chúng tôi – C&N*

Về chúng tôi

Công ty TNHH Chế biến Nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An (Tanimex-LA) được thành lập năm 1998 với ngành nghề kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu (chủ yếu là hạt điều). Thương hiệu sản phẩm chính là hạt điều sạch “CASNA”.

C&N năm 2015 có doanh thu 1.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu là 60 triệu USD trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch 40 triệu USD, đứng thứ 6 trên tổng số 500 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam.

C&N có 10 năm liên tục là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam do Bộ Công thương chứng nhận.

Sản phẩm CASNA đạt danh hiệu Sản phẩm chất lượng cao, uy tín thương mại do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận. Năm 2015, C&N còn đạt danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông, danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững và nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Hai sản phẩm Điều Mật Ong và Điều Wasabi của CasNa còn đạt giải nhất tại Hội thảo giá trị điều Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn năm 2014.

C&N cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng và luôn luôn thực hiện chính sách “”:


TRIẾT LÝ KINH DOANH