15/01/2022 - Chặng đường 24 năm! – C&N*

15/01/2022 - Chặng đường 24 năm!

Hôm nay 15/01/2022 đánh dấu chặng đường 24 năm hoạt động của Tanimex-LA. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng cùng tập thể anh chị em công nhân viên đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi!