Dự án sách - Thương qúa điều ơi! – C&N*

Dự án sách - Thương qúa điều ơi!

"Thương quá điều ơi!" là một dự án sách do ông Nguyễn Đức Thanh cùng Hiệp Hội Điều Việt Nam (VINACAS) phối hợp thực hiện. Quyển sách này kể về những nhân vật và câu chuyện có liên quan đến sự hình thành và phát triển của ngành điều Việt Nam. Sách đang trong giai đoạn biên tập và sẽ xuất bản trong thời gian tới. C&N xin được trân trọng giới thiệu với mọi người một trong những tranh vẽ cho phần bìa. 

Minh Hoạ: An Quyên.