Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 9 – C&N*

Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 9

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua VINACAS. Ông đã công tác ở VINACAS từ bao giờ thưa ông?

Như trong “Thương quá điều ơi!” tôi có tâm sự, tôi tham gia VINACAS từ năm 1990 khi mới thành lập, liên tục cho đến năm 2018. Tôi công tác với nhiều cương vị, làm nhiều công việc khác nhau trong tổ chức của VINACAS.

Theo ông, VINACAS có vai trò như thế nào đối với ngành điều Việt Nam?

VINACAS có một vai trò đặc biệt quan trọng trong ngành điều Việt Nam. Theo điều lệ thì VINCAS là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho người nông dân trồng điều, người chế biến xuất khẩu, các ngành dịch vụ liên quan đến điều, nhà khoa học, nhà quản lý ngành điều. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu hạt điều lại là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định sự thành bại của ngành điều.

Hiện nay, VINACAS còn đóng vai trò tạo sân chơi, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh ở trong và ngoài nước… Có thể nói là VINACAS đang làm khá tốt vai trò của mình. Nhưng phải làm tốt hơn nữa để hoàn thành sứ mạng dẫn dắt ngành hàng “số 1” thế giới.